خداروشکر محرمو دیدم آقا

رضا هلالی

سال 1400

متن قطعه:

خداروشکر محرمو دیدم آقا هوامو داشتی و نفهمیدم آقا صدام زدی صدات و نشنیدم آقا نمیشه دیگه تکرار وقتی که اولین بار با گریه چشمم افتاد به گنبد علمدار

قطعاتمرتبط

مشاهده همه