بی تو مادر من نمی تونم

رضا هلالی

سال 1400

متن قطعه:

بی تو مادر من نمی تونم اگه دوم بیاری یه روزشم یه روزه هدا بزرگه شاید یکی دلش بسوزه دیگه پسر گلم رمق نداره صدات یعنی میشه بخونم بازم لالایی برات لالا لالایی علی لالا لالایی علی بارونی تر از یه بارونم بی یتو مادر من نمی تونم اگه دوم بیاری یه روزشم یه روزه خدا بزرگ شاید یکی دلش بسوزه دیگه پسر گلم رمق نداره صدات یعنی میشه بخونم بازم لالایی برات

قطعاتمرتبط

مشاهده همه