گرچه در آمدنم نیست رضای تو عمو

رضا هلالی

سال 1400

متن قطعه:

گرچه در آمدنم نیست رضای تو عمو پر کشیدم چو کبوتر به هوای تو عمو تو معین می طلبیدیو شتابان شدم چقدر مثل حسن بود صدای تو عمو واویلا الحسین واویلا الحسین

قطعاتمرتبط

مشاهده همه