بگذار آدمیان طعنه زنندم گویند

رضا هلالی

سال 1400

متن قطعه:

بگذار آدمیان طعنه زنندم گویند هر که خود را سگ کوی تو نخواند آدم نیست حسين واي حسين واي حسين واي هر كه از عشق تو ديوانه نشد عاقل نيست عاقل آن است كه از عشق تو ديوانه شود گنه از جانب ما نيست اگر مجنونيم گردش چشم تو نگذاشت كه عاقل باشيم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه