تو نبض زندگیمی تو نوری من غبارم

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

تو نبض زندگیمی تو نوری من غبارم میدونم خشکم اما تو صحنت ریشه دارم حرم نگاه تو خورشید و آبش کرد اینجا نمی ارزه دنیا رو خواهش کرد قلب دچار و عرش خدا کن خیلی گرفتارم و دستم خالیه برام دعا کن

قطعاتمرتبط

مشاهده همه