ای بهشت من کربلا

حنیف طاهری

سال 1400

متن قطعه:

ای بهشت من کربلا سرنوشت من کربلا آب و خاک من ای سرشت من کربلا کربلا کربلا کربلا دلیل اشک و زاری کربلا رو دلا زخم کاری کربلا قرار بیقراری کربلا کربلا برو بیاس چه شوری کربلا قسمت من صبوری کربلا میکشه من و دوری کربلا

قطعاتمرتبط

مشاهده همه