حجت قلب نبی یا ثارالله

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

حجت قلب نبی یا ثارالله و ابن ثاره بنما نظاره قلوبنا محزونا یاحسین مظلوم واویلتا واویلا آه و واویلا گشته محیا زینب بهر اسیری کو عون و جعفر عباس و اکبر قلوبنا محزونا یاحسین مظلوم واویلتا واویلا آه و واویلا

قطعاتمرتبط

مشاهده همه