السلام علی ساکن کربلا

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

السلام علی ساکن کربلا روح قالوا بلی منتهی الرجایا سلام من به قتلگاه و بوی سیب تو حسین من حسین من سلام من به عابس و جون و حبیب تو حسین من حسین من سلام من به روضه شیب الخضیب تو حسین من حسین من حسین من

قطعاتمرتبط

مشاهده همه