ای همه نیروی لشکرم برادرم برادرم

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

ای همه نیروی لشکرم برادرم برادرم قوت قلبی به خواهرم برادرم برادرم ماه و خورشید من اباالفضل کوه امید من اباالفضل شنو ز طفلان به جست جو عمو عمو عمو عمو بیا به طفلان من بگو جون عمو جون عمو

قطعاتمرتبط

مشاهده همه