ای آب مهریه مادر ارباب

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

ای آب مهریه مادر ارباب شرمنده باش که تا ابد یه شیرخواره بیتاب شرمنده باش که تا ابد با تشنگی میخوابه تشنه خواهشم برات میرسه تا خیمه صدات موج نزن آب فرات

قطعاتمرتبط

مشاهده همه