من پیر اصحابم حیدر اربابم

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

من پیر اصحابم حیدر اربابم کی میگه من تشنه لبم من خالق آبم به میدان آمدم تا که بدانید لشکری زنده است اگه رفته لی اکبر علی اصغری زنده است علم افتاده بر خاک و یل آب آوری زنده است برای فتح این خیبر دوباره حیدری زنده است من از تبار کوثرم ماه ولایت منظرم گرچه به ظاهر اصغرم من هم علی اکبرم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه