از بالا نگاهم میکنی بابا

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

از بالا نگاهم میکنی بابا من پایینم و چشام به چشمات دشمنت میگه با طعنه و خنده دختر حسین این سر بابات آروم نداره دل پر خونم پس کی من و تو بغل میگیری اونکه سرت رو برید من رو زد آهم نداشت تو دلش تاثیری

قطعاتمرتبط

مشاهده همه