پرچم سرخ حسین بن علی را ببین

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

پرچم سرخ حسین بن علی را ببین کربلا وعده هر ساله ی ما اربعین حسین پرچم سرخ حسین بن علی را ببین کربلا وعده هر ساله ی ما اربعین حسین الا بذکر الله هر قدم این راه پیر و جوون میگن یا ابی عبدالله الاسلام حسینی و البقا لبیک یا شهید کربلا الاسلام حسینی و البقا لبیک یا شهید کربلا حسین قرار عشاق حسین با مدد ام بنین باب القبله ی حرم اذان ظهر اربعین حسین الاسلام حسینی و البقا لبیک یا شهید کربلا الاسلام حسینی و البقا لبیک یا شهید کربلا حسین

قطعاتمرتبط

مشاهده همه