کمک خواستم از خدا طبق معمول

محمد حسین پویانفر

سال 1400

متن قطعه:

کمک خواستم از خدا طبق معمول حسینش به دادم دمادم رسیده به فریاد ما میرسد مطمینا همان که به فریاد آدم رسیده روضه امام حسین

قطعاتمرتبط

مشاهده همه