آه من الفرات ای کعبه عراق

آه من الفرات ای کعبه عراق

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

آه من الفرات ای کعبه عراق از حال دلم میشه بگیری سراغ آه من الحرم ای سایه سرم جز خونه ات جای دیگه ندارم برم هر گوشه ای از قلبم آقا یک گوشه ای از کربلات یه دل تله زینبیه و یه دل من پایین پات