خیمه ات سوخت دلم سوخت همه عالم سوخت

خیمه ات سوخت دلم سوخت همه عالم سوخت

محمد حسین پویانفر

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

خیمه ات سوخت دلم سوخت همه عالم سوخت شعله تو ز کدامین شرری می آید کس ندانست که تو سوخته ای یازینب اینقدر است که بوی جگری می آید حسین حسین حسین حسین حسین عین روایت شبای جمعه کربلا شب زیارت عین روایت مادرتم گوشه گودال بی طاقت عین روایت شبای جمعه تو حرم مجلس روضه ات