یه مادری داره میگه وای پسرم

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

یه مادری داره میگه وای پسرم وای پسرم ته گودال پیکر افتاده

قطعاتمرتبط

مشاهده همه