ترانه ی روی لب منه یا حسن

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

ترانه ی روی لب منه یا حسن کبوتر دلم می پره باحسن

قطعاتمرتبط

مشاهده همه