تو سکوت شب آروم بی قراری و مغموم

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

تو سکوت شب آروم بی قراری و مغموم میخونه دل محبوب یا وجیه عند ا....

قطعاتمرتبط

مشاهده همه