سلام ما به حسین و به کربلای حسین

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

سلام‌من به حسین‌ و به کربلای حسین سلام‌من به حسین‌ و به کربلای حسین تمام عالم امکان شود فدای حسین

قطعاتمرتبط

مشاهده همه