یه پدری داره میگه وای پسرم

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

یه پدری داره میگه وای پسرم مهلا برو حدا به همراهت جان بابا فدای صورت ماهت حالا که داری میری من می مونم چشم به راهت

قطعاتمرتبط

مشاهده همه