گل نیلوفرم آروم بخواب میباره بارون

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

گل نیلوفرم اروم بخواب می باره بارون گل نیلوفرم اروم بخواب میاد عمو جون گل نیلوفرم این طور نکن من و پریشون علی لای لای علی لای لای علی جان

قطعاتمرتبط

مشاهده همه