سلام ما به کربلای ایران

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

سلام ما به کربلای ایران شلمچه و به خاک دشت عباس

قطعاتمرتبط

مشاهده همه