به منه حواستو به توئه حواس من

ابوذر بیوکافی

سال 1398

متن قطعه:

به منه حواستو به توئه حواس من یادته تو اغوشت جا می شدم یادته با خنده هام میخندیدی یادته من رو ی پاهات میخوابیدم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه