غم عشقت بیابان پرورم کرد

غم عشقت بیابان پرورم کرد

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

غم عشقت بیابان پرورم کرد هوای وصل و بی بال و پرم کرد به ما گفتی صبوری کن صبوری صبوری طرفه خاکی بر سرم کرد حسین جانم حسین جانم حسین جان