شبا که خوابت و میبینم تو خواب چشام میسوزه

شبا که خوابت و میبینم تو خواب چشام میسوزه

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

شبا که خوابت و میبینم تو خواب چشام میسوزه بابا اگه منو ببینی دلت برام میسوزه باب دعا کن تموم شه دردم شب تا صبح از درد خون گریه کردم بیا بغلم کن تا من دورت بگردم بابام به قولش عمل میکنه میاد و من و باز بغل میکنه