سر آمد شام غم هایم مه ای دم کجا بودی

سر آمد شام غم هایم مه ای دم کجا بودی

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

سر آمد شام غم هایم مه ای دم کجا بودی شب آرامش من صبح امیدم کجا بودی سفر اینقدر طولانی نگفتی دختری داری نمیدانی چقدر از عمه پرسیدم کجا بودی آخ بابا کجا بودی کجا بودی مغیلان چیست میدانی فقط این را بگو بابا ز پایم دانه دانه خوار میچیدم کجا بودی نه لالایی نمیخواهم دگر اما در این مدت که من از درد یک شب هم نخوابیدم کجا بودی