الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم

الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

الهی بهر قربانی به درگاهت سر آوردم نه تنها سر برایت بلکه از سر بهتر آوردم پی ابغاء قد قامت به ظهر روز عاشورا برای گفتن الله اکبر اکبر آوردم برای کشتن دونان به دشت کربلا یارب چو عباس همایون فر امیر لشکر آوردم