هر روز من دور از تو آشوب

هر روز من دور از تو آشوب

مجید بنی فاطمه

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

هر روز من دور از تو آشوب هر روز من بی تو پر از درد کاری بکن که پای لرزونم به سمت خونه تو برگرده با اینکه میدونم بدم آقا ردم نکن ردم نکن آقا من زیر پرچم سیاه تو از بچگی سینه زدم آقا