نگاه ابی عبدالله پناه دل بیچاره ست

نگاه ابی عبدالله پناه دل بیچاره ست

وحید شکری

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

نگاه ابی عبدالله پناه دل بیچاره ست کجا مثل حرم میشه برا کسی که آواره ست به ضریح تو گره میزنم همه ثانیه هامو امام حسین سر ذوقمو میگیرم اگه همه قافیه هامو امام حسین همین ساعت همین لحظه الآن باید حرم بودم اگه دنیا به کامم بود الآن شاید حرم بودم منو میبری حرم یا نه ؟! ... نگاه ابی عبدالله نگاهمو عوض کرده هوای دلمو داشته که راهمو عوض کرده دیگه خسته ام همه غیر تو پره کاسه صبرم امام حسین کرمت رو باز برسون بهم شب اول قبرم امام حسین همون ساعت همون لحظه اگه میشه کنارم باش تو تنهایی تو گرمای شب سرد مزارم باش منو میخری آقا یا نه ... نگاه ابی عبدالله میگن که نگران بوده عبایی که رو دوشش بود تو دستای سنان بوده نه عمامه و نه یه پیرهن دیگه نایی نداره امام حسین واسه دست و پا زدنش اصن دیگه جایی نداره امام حسین همون ساعت همون لحظه یکی نیزه به پهلو زد خدا لعنت کنه شمرو که روی سینه زانو زد