ای که فتاده ای در آن قتلگاه

ای که فتاده ای در آن قتلگاه

حسین سیب سرخی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

ای که فتاده ای در آن قتلگاه نصیب من گشته دو صد اشک و آه خجل شد از نور رخت قرص ماه ز عشق تو مستم خواهر تو هستم تو شمس هر دو عالمینی عزیز مادر م حسینی