من زمین خورده دنیام آقا دستامو بگیر

من زمین خورده دنیام آقا دستامو بگیر

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

من زمین خورده دنیام آقا دستامو بگیر می خونم فتوب علیه یا نعم الامیر اومدم که عالمو دوباره روبراه کنی میشه بازم یه نگاه به عبد رو سیاه کنی تو اگه نگام کنی دیگه غمی نمی مونه دل خوشیم اینه حسین حال گداشو می دونه بی قرارتم حسین صبرو قرار من تویی دردمو به کی بگم دارو ندار من تویی دستمو رها نکن اگر چه خیلی رو سیام ابی عبدالله تویی منم یه بنده خدام تا دیدم روضه هب پاست هرجوری بود باز ومدم به رقیه قسمت می دهم آقا نکن ردم قسمت می دهم بزار که خرج روضه هات بشم شبیه رقیه جان بزار منم فدات بشم قسمت می دهم به دست های کوچیک دخترت وقتی خاکسترارو کنار می زد از رو سرت سرتو بغل گرفت می گفت بابا جون منی بین گریه هی می گفت مَن ذا الذي أيتمني