برادرم دلاورم

برادرم دلاورم

حسین سیب سرخی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

برادرم دلاورم پاشو نزن روم و زمین بریم حرم سنوبرم امیر کل لشکرم اگه نیای تنها میشه خواهرم برادرم کلاه خودت کجاست چه کردند با سرت شکستی پشتم و به جون مادرت