عمریست حلقه بر در میخانه میزنم

عمریست حلقه بر در میخانه میزنم

حسین سیب سرخی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

عمریست حلقه بر در میخانه میزنم تا زنده ام فقط در این خانه میزنم علی علی علی علی