تا کفن بر قد و بالای رسایت کردم

تا کفن بر قد و بالای رسایت کردم

حسین سیب سرخی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

تا کفن بر قد و بالای رسایت کردم سوخم وز دل پر درد دعایت کردم آخرین توشه ام از عمر تو این بود علی که غم انگیز نگاهی ز قفایت کردم یاحسین و یاحسین و یاحسین تو زمن آب طلب کردی و من میسوزم که چرا تشنه لب از خویش جدایت کردم یارب این دشت بلا و من و این اکب من هر که داشتم ای دوست فدایت کردم