تازه داماد کربلا میرود میدان

تازه داماد کربلا میرود میدان

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

تازه داماد کربلا میرود میدان زینب آورده آینه و قرآن شد حنابندان در زیر قرآن ... ویلی... زمین به فریاد اومد شاخه شمشاد اومد الله الله پیک شهادت به مبارک باد اومد حسین... تازه داماد کربلا میرود میدان زینب آورده آینه و قرآن ان تنکرونی فانا ابن الحسن گویان می جنگد قاسم مثل حیدر ای جان با کام عطشان بر زیر قرآن .... ویلی ... این نوه فاطمه ابن الحسن قاسمه خلقا و خلقا چه شبیه ماه بنی هاشمه تازه داماد کربلا میرود میدان زینب آورده آینه و قرآن اهلا من العسل شده حال امروزش خیمه سوزان است آه جگر سوزش شد به خون غلطان در زیر قرآن ... ویلی .... محشر کبری شده لاله صحرا شده سینه شکست و تازه داغ حضرت زهرا شده زمین به فریاد اومد شاخه شمشاد اومد الله الله پیک شهادت به مبارک باد اومد حسین...