غریب و دلشکسته کجا میری

غریب و دلشکسته کجا میری

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

غریب و دلشکسته کجا میری با این نگاه خسته کجا میری غم تو دلم نشسته کجا میری راه گلوم و بسته کجا میری از همه مایوسم گلوی تو رو میبوسم نرو عزیزم عزیزم زنده نمیمونم با این حال پریشونم نرو عزیزم عزیزم