امشب شهادتنامه عشاق و امضا میشود

امشب شهادتنامه عشاق و امضا میشود

امیر حسینی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

امشب شهادتنامه عشاق و امضا میشود فردا به خون پاکشان این دشت دریا میشود روضه امام حسین