خودمو تو دردسر انداختم پشت هم هی باختم

خودمو تو دردسر انداختم پشت هم هی باختم

محمد حسین حدادیان

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

خودمو تو دردسر انداختم پشت هم هی باختم منو عذابم میده این دنیایی که با دستام ساختم از اینجا برم رو حرفم نمی مونم و آقایی کن همین الان تا زنده ام بگیر جونمو خاک زیر پات نشم تهش چه فایده من اگر فدات نشم برای من بده زندگیم همین غمه ... یک حرم که دیگه حقمه ارباب حسین جان حسین جان حسین جان تو همونی که براش می میرم به غمش درگیرم تو دلم رو بردی عاشق کردی من چیه تقصیرم عاقبت خوشه وقتی باشه بخیر تو حیفه که عمر من بشه خرج هرکی به غیر تو مثل زهیر تو من مگه بجز حسین چی از خدا میخوام کافیه یک بار دیگه بشه حرم بیام با یک گریه ی مریض جون بدم دم ضریح الان یک سال و نیمه که حرم نیومدم