چقدر تو بغلت آرامش داره

چقدر تو بغلت آرامش داره

امیر برومند

سال 1377

0:00
|
متن قطعه:

چقدر تو بغلت آرامش داره فقط حیف آخرین باره چقدر حرف نگفته رو دلم تلنباره فقط حیف آخرین باره عطر نفساتو روری چادرم نگه میدارم نگران ما نباش النگو هامونو در میارم کسی بد نگاه کنه به دخترات مگه اصلا میذارم نگران ما نباش خلخالامون رو در میارم میدونم باید بری، هی میخوام بگم برو چجوری رها کنم آخه آغوش تو رو عمر زینبی حسین ...