بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا

امیر برومند

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

بریم نجف یه دل سیر دم ایوون طلا وایسیم و فقط تماشا کنیم و بعد شبونه راه بیفتیم کربلا یه گوشه کنار به ما جا بده ما رم دم ایوونت راه بده یه نجف امشب به ما بده بعدشم یه کربلا بده تنگ دلم برای انگور ضریحت چیکار کنم اینقد ازم دور ضریحت والا که از دوری دلم میپوسه مولا کرب و بلا دست تو رو می بوسه مولا علی جانم علی جانم علی جانم علی جانم بریم حرم کنار دسته ی پاکستانیا حسابی که سینه زدیم بشینیم فقط ضریحو خوب ببینیم رفقا خواب و خیال شده کربلا انگار محال شده کربلا فکر نمی کنی بسه دوریمون خب دو سه سال شده کربلا حق نمیدی بهم اگه کلافه هستم برای من سخته بگی اضافه هستم اینجوری پیش بره میدونم که می میرم یه کاری کن برام یه کم آروم بگیرم علی جانم علی جانم علی جانم ..... یه گوشه کنار به ما جا بده ما رم دم ایوونت راه بده یه نجف امشب به ما بده بعدشم یه کربلا بده تنگ دلم برای انگور ضریحت چیکار کنم اینقد ازم دور ضریحت والا که از دوری دلم میپوسه مولا کرب و بلا دست تو رو می بوسه مولا علی جانم علی جانم علی جانم