قله غیرت تویی اوج تجلی احساس

قله غیرت تویی اوج تجلی احساس

امیر برومند

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

قله ی غیرت تویی اوج تجلی احساس جلوه ی حیدر توی معرکه حضرت عباس هر کس اومد روبروی قمر افتاده زمین بدون سر تو چشماش نمیشه نگاه کرد وقتی که غضب کنه قمر یا ام البنین جان بستان