تنهایی روی خاک داغ این صحرایی

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

تنهایی روی خاک داغ این صحرایی با لب تشنه لب دریایی تنهایی مظلومی زیر تیغ و نیزه هم آرومی از یه قطره آب هم محرومی مظلومی تو قتلگاه صورت رو زمین گذاشتی بمیرم برای اون لحظه ای که نفس نداشتی بمیرم آه کشتن تو رو بی گناه کشتن

قطعاتمرتبط

مشاهده همه