ویلی یاحسین یا قتیل العبرات

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

ویلی یاحسین یا قتیل العبرات ایها المحروم یوما من ماء فرات اشک چشمام مرحم رو زخمات میمیرم آقا برات ایها المحروم یوم من ماء الفرات افتادی از پا و زینب رفت از حال تنهای تنها ماندی بین گودال با یه چادر خاکی با یه قلب شکسته مادرت دیده قاتل روی سینه نشسته

قطعاتمرتبط

مشاهده همه