تو آسمونایی پیش خدایی

مجید بنی فاطمه

سال 1400

متن قطعه:

تو آسمونایی پیش خدایی یا اینکه امشب مهمون ویرونه مایی کجا بگردم دنبالت کجایی بابایی آه دل حرم شکسته مثل تو سرم شکسته من همون کبوترم که پرم شکسته دلم گرفته از همه یه عالمه کبودیا گواه روز و حالم کسی نمیشه باورش که من فقط سه سالم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه