ببینید غوغا تو معرکه است

ببینید غوغا تو معرکه است

رضا نریمانی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

ببینید غوغا تو معرکه است میمیره دشمن نفس نفس گرفته شمشیرشو به دست هرکی که بمونه روبروش که تارومار بایک اشاره میکشه اب الاشاره قوت بازوی علی بهش رسیده که تا قیام قیامت ادامه داره