زهرا تو را قسم به دیده ی تر

حسین سیب سرخی

سال 1394

متن قطعه:

زهرا تو را قسم به دیده تر به حال التماس حیدر بگو چه بر سر تو آمد میان شعله پشت آن در زهرا رسد به گوش من شبانه صدای اشک مخفیانه گمان کنم به بازوی تو نشسته زخم تازیانه زهرا مرو تو را به جان حیدر زهرا دگر مزن سخن ز رفتن مزن شرار بر دل من شنیده ام ز کوچه داری هزار و یک نشانه بر تن زهرا چکیده خون به ابروی تو ورم گرفته بازوی تو به ضرب پای مرد جنگی شده شکسته پهلوی تو زهرا مرو تو را به جان حیدر زهرا مرا شکسته پر کشیدن غریب و خون جگر کشیدن به پیش چشم پر ز خونت تو را چهل نفر کشیدن زهرا در آن کشاکش نفس گیر دگر شدم ز جان خود سیر همان دمی که زد مغیره به بازویت غلاف شمشیر زهرا مرو تو را به جان حیدر

قطعاتمرتبط

مشاهده همه