یه دختر شامی تو کوچه ها

یه دختر شامی تو کوچه ها

ابوذر یبوکافی

سال 1400

0:00
|
متن قطعه:

یه دختر شامی تو کوچه ها یهو زمین خورد جلو چشام باباش زود اومد بغلش گرفت وقتی صدا زد بابام و میخوام پس چرا من که میخورم زمین سنان میاد مشکل و حل کنه پا نمیشم این دفعه چون باید بابام بیاد من و بغل کنه