غم روی تو به عالم ندهم

مهدی حسینی

سال 1399

متن قطعه:

غم روی تو به عالم ندهم عین نستانم و این غم ندهم گر به جان درد پیاپی دهی‌ام به مداوای دمادم ندهم گر مرا در حرمت راه دهند ره به نامحرم و محرم ندهم بخت آن کو که به صحرای طلب آهوی چشم تو را رم ندهم آبی از چشم تری ریخت به خاک که به سر چشمهٔ زمزم ندهم داغی از دوست رسیده‌ست به من که به سرمایهٔ مرهم ندهم غمی از عشق به خاطر دارم که به صد خاطر خرم ندهم

قطعاتمرتبط

مشاهده همه