تو مادرا مهربون تر مادر حسین

رضا هلالی

سال 1390

متن قطعه:

تو مادرا مهربون تر مادر حسین شفیع ما روز محشر مادر حسینه مادر حسینه که بهمن وعده جنت داده مادر حسینه که منو به روزه عادت داده مادر حسینه که به من شوق زیارت داده

قطعاتمرتبط

مشاهده همه